BF Suma Health Holdings Limited
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $32,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Natural Products EXPO WEST
  Ngày tham dự: 2019 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: Natural Products Expo West & Engredea continues to be the leading trade show in the natural, organic and healthy products industry, attracting over 80,000 industry professionals and 3,100 exhibits to
  Tên triển lãm thương mại: Vitafoods Asia 2016
  Ngày tham dự: 2016 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: UK
  Giới thiệu: A dedicated event for the nutritional, functional food and beverages, and dietary supplement industries in Asia, providing visitors with the opportunity to meet new and existing suppliers.
Gửi email cho nhà cung cấp này